RoháčekMatúš1,21

Matúš 1:21

Evanjelium podľa Matúša

a porodí syna a na­zveš jeho meno JEŽIŠ, lebo on za­chráni svoj ľud od ich hriechov.


Verš v kontexte

20 A keď o tom pre­mýšľal, hľa, ukázal sa mu an­jel Pánov vo sne a po­vedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manžel­ku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha; 21 a porodí syna a na­zveš jeho meno JEŽIŠ, lebo on za­chráni svoj ľud od ich hriechov. 22 A to všet­ko sa stalo na­to, aby sa na­pl­nilo to, čo bolo po­vedané od Pána skr­ze proroka, ktorý po­vedal:

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 a porodí syna a na­zveš jeho meno JEŽIŠ, lebo on za­chráni svoj ľud od ich hriechov.

Evanjelický

21 Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vy­slobodí svoj ľud z ich hriechov.

Ekumenický

21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on za­chráni svoj ľud z jeho hriechov.

Bible21

21 Po­rodí syna a dáš mu jméno Ježíš, ne­boť on za­chrání svůj lid od je­jich hříchů.“