RoháčekMatúš1,2

Matúš 1:2

Evanjelium podľa Matúša

Ab­rahám splodil Izáka; Izák splodil Jakoba; Jakob splodil Júdu a jeho bratov;


Verš v kontexte

1 Kniha rodu Ježiša Kris­ta, syna Dávidov­ho, syna Ab­rahámov­ho. 2 Ab­rahám splodil Izáka; Izák splodil Jakoba; Jakob splodil Júdu a jeho bratov; 3 Júda splodil Fáresa a Záru, z Támari; Fáres splodil Ez­roma; Ez­rom splodil Arama;

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Ab­rahám splodil Izáka; Izák splodil Jakoba; Jakob splodil Júdu a jeho bratov;

Evanjelický

2 Ab­rahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov;

Ekumenický

2 Ab­rahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov,

Bible21

2 Abraham zplo­dil Izáka, Izák zplo­dil Jáko­ba, Jákob zplo­dil Judu a jeho bra­t­ry,