RoháčekMatúš1,19

Matúš 1:19

Evanjelium podľa Matúša

Ale Jozef, jej muž, súc spraved­livý a nech­cúc jej urobiť po­tupu chcel ju taj­ne pre­pus­tiť.


Verš v kontexte

18 A narodenie Ježiša Kris­ta bolo tak­to. Keď bola jeho mat­ka, Mária, za­snúbená Jozefovi, prv ako sa sišli, bola naj­dená tehot­ná zo Svätého Ducha. 19 Ale Jozef, jej muž, súc spraved­livý a nech­cúc jej urobiť po­tupu chcel ju taj­ne pre­pus­tiť. 20 A keď o tom pre­mýšľal, hľa, ukázal sa mu an­jel Pánov vo sne a po­vedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manžel­ku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha;

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Ale Jozef, jej muž, súc spraved­livý a nech­cúc jej urobiť po­tupu chcel ju taj­ne pre­pus­tiť.

Evanjelický

19 Jej muž Jozef bol spravod­livý; nech­cel ju vy­staviť han­be, ale chcel ju taj­ne pre­pus­tiť.

Ekumenický

19 Jej muž Jozef bol však spravod­livý a nech­cel ju verej­ne vy­staviť han­be. Roz­hodol sa teda taj­ne ju pre­pus­tiť.

Bible21

19 Její muž Josef byl sprave­dlivý, a pro­tože ji ne­ch­těl veřejně zostu­dit, roz­ho­dl se, že se s ní ro­ze­jde v ti­chosti.