RoháčekMarek9,24

Marek 9:24

Evanjelium podľa Mareka

Tu hneď skríkol otec mláden­ca so sl­zami a po­vedal: Verím, Pane; po­môž mojej ne­vere!


Verš v kontexte

23 Ale Ježiš mu po­vedal: Ach, to ak môžeš! Všet­ko je možné veriacemu! 24 Tu hneď skríkol otec mláden­ca so sl­zami a po­vedal: Verím, Pane; po­môž mojej ne­vere! 25 A keď videl Ježiš, že sa sbieha zá­stup, po­kar­hal nečis­tého ducha a po­vedal mu: Duchu, ne­mý a hluchý, ja ti roz­kazujem, vy­j­di z neho a viacej ne­voj­deš do neho!

späť na Marek, 9

Príbuzné preklady Roháček

24 Tu hneď skríkol otec mláden­ca so sl­zami a po­vedal: Verím, Pane; po­môž mojej ne­vere!

Evanjelický

24 Otec dieťaťa hneď zvolal: Verím! Po­môž mojej ne­vere!

Ekumenický

24 Chlap­cov otec hneď zvolal: Verím, po­môž mojej ne­viere!

Bible21

24 „Já věřím!“ zvo­lal hned chlap­cův otec. „Po­moz mé nevíře!“

RoháčekMarek9,24