RoháčekMarek8,35

Marek 8:35

Evanjelium podľa Mareka

Lebo ktokoľvek by chcel za­chrániť svoju dušu, stratí ju, a kto by stratil svoju dušu pre mňa a p­re evanjelium, ten ju za­chráni.


Verš v kontexte

34 A pri­volajúc si k sebe zá­stup so svojimi učeník­mi a po­vedal im: Ak chce nie­kto prij­sť za mnou, nech za­prie sám seba a nech vez­me svoj kríž a ide za mnou. 35 Lebo ktokoľvek by chcel za­chrániť svoju dušu, stratí ju, a kto by stratil svoju dušu pre mňa a p­re evanjelium, ten ju za­chráni. 36 Lebo čo osoží človekovi, keby zís­kal čo hneď i celý svet a svoju dušu utratil?

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

35 Lebo ktokoľvek by chcel za­chrániť svoju dušu, stratí ju, a kto by stratil svoju dušu pre mňa a p­re evanjelium, ten ju za­chráni.

Evanjelický

35 Lebo kto by si chcel za­chrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evan­jelium, za­chráni si ho.

Ekumenický

35 Lebo kto by si chcel za­chrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evan­jelium, za­chráni si ho.

Bible21

35 Kdoko­li by si chtěl za­chránit život, ten jej ztratí, ale kdoko­li by ztra­til život pro mě a pro evange­li­um, ten jej za­chrání.

RoháčekMarek8,35