RoháčekMarek8,27

Marek 8:27

Evanjelium podľa Mareka

Potom vyšiel Ježiš i jeho učeníci do mes­tečiek Cezáree Filipovej. A na ces­te sa pýtal svojich učeníkov a riekol im: Čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja?


Verš v kontexte

26 A po­slal ho domov a po­vedal: Ani do toho mes­tečka ne­voj­di ani tam ni­komu ne­povedz o tom! 27 Potom vyšiel Ježiš i jeho učeníci do mes­tečiek Cezáree Filipovej. A na ces­te sa pýtal svojich učeníkov a riekol im: Čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja? 28 A oni mu od­povedali: Jed­ni hovoria, že si ty Ján Krs­titeľ, iní, že Eliáš, a zase iní, že jeden z prorokov.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

27 Potom vyšiel Ježiš i jeho učeníci do mes­tečiek Cezáree Filipovej. A na ces­te sa pýtal svojich učeníkov a riekol im: Čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja?

Evanjelický

27 Ježiš vy­šiel spolu s učeník­mi do dedín Cezarey Filipovej. Ces­tou sa spýtal svojich učeníkov: Za koho ma ľudia po­kladajú?

Ekumenický

27 Ježiš sa vy­bral aj s učeníkmi do dedín pri Cézarei Filipovej. Ces­tou sa svojich učeníkov spýtal: Za koho ma ľudia po­kladajú?

Bible21

27 Ježíš a jeho učedníci pak vy­š­li do ves­nic ko­lem Cesa­re­je Fi­li­po­vy. Cestou se svých učedníků ptal: „Za koho mě mají lidé?“

RoháčekMarek8,27