RoháčekMarek8,25

Marek 8:25

Evanjelium podľa Mareka

Po­tom zase položil ruky na jeho oči a kázal mu, aby po­zrel hore. A tak bol uzdravený a videl všet­ko jas­ne a na ďaleko.


Verš v kontexte

24 A ­slepý pozrel hore a po­vedal: Vidím ľudí; lebo ich vidím chodiť ako nejaké stromy. 25 Po­tom zase položil ruky na jeho oči a kázal mu, aby po­zrel hore. A tak bol uzdravený a videl všet­ko jas­ne a na ďaleko. 26 A po­slal ho domov a po­vedal: Ani do toho mes­tečka ne­voj­di ani tam ni­komu ne­povedz o tom!

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

25 Po­tom zase položil ruky na jeho oči a kázal mu, aby po­zrel hore. A tak bol uzdravený a videl všet­ko jas­ne a na ďaleko.

Evanjelický

25 Po­tom mu znova položil ruky na oči. Slepec ich ot­voril, ozdravel a videl všet­ko jas­ne.

Ekumenický

25 Znovu mu položil ruky na oči a on začal vidieť. Slepec ozdravel a všet­ko videl ú­pl­ne jas­ne.

Bible21

25 Znovu mu vložil ruce na oči, a když vzhlé­dl, byl uz­dra­ven. Vi­děl všech­no jasně i na dálku.

RoháčekMarek8,25