RoháčekMarek8,16

Marek 8:16

Evanjelium podľa Mareka

Vtedy roz­mýšľali medzi sebou, vraj chleba ne­máme.


Verš v kontexte

15 A pri­kazoval im a hovoril: Hľaďte, chráňte sa kvasu farize­ov a kvasu Heródesov­ho! 16 Vtedy roz­mýšľali medzi sebou, vraj chleba ne­máme. 17 Ale keď to poznal Ježiš, po­vedal im: Čo to rozmýšľate, že ne­máte chleba? Či ešte nechápete ani nerozumiete? Či ešte máte za­tvrd­nuté svoje srd­ce?

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy roz­mýšľali medzi sebou, vraj chleba ne­máme.

Evanjelický

16 I hovorili si medzi sebou: To pre­to, že ne­máme chleba!

Ekumenický

16 Oni hovorili medzi sebou o tom, že ne­majú chlieb.

Bible21

16 Za­ča­li se tedy mezi se­bou do­ha­dovat, že ne­mají chle­ba.

RoháčekMarek8,16