RoháčekMarek8,14

Marek 8:14

Evanjelium podľa Mareka

A za­bud­li vziať chleba a krome jed­ného chleba ne­mali viacej so sebou na lodi.


Verš v kontexte

13 A zanechajúc ich tam vošiel zase do lode a od­išiel na druhú stranu. 14 A za­bud­li vziať chleba a krome jed­ného chleba ne­mali viacej so sebou na lodi. 15 A pri­kazoval im a hovoril: Hľaďte, chráňte sa kvasu farize­ov a kvasu Heródesov­ho!

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

14 A za­bud­li vziať chleba a krome jed­ného chleba ne­mali viacej so sebou na lodi.

Evanjelický

14 Ale (učeníci) za­bud­li si vziať chleba; ne­mali na lodi so sebou viac, len jeden chlieb.

Ekumenický

14 Učeníci si za­bud­li vziať chlieb. Na lodi mali so sebou iba jeden chlieb.

Bible21

14 Za­po­mně­li ale vzít chléb a nemě­li s se­bou na lodi víc než je­den boch­ník.

RoháčekMarek8,14