RoháčekMarek8,13

Marek 8:13

Evanjelium podľa Mareka

A zanechajúc ich tam vošiel zase do lode a od­išiel na druhú stranu.


Verš v kontexte

12 A za­vzdých­nul vo svojom duchu a po­vedal: Čo toto po­kolenie vy­hľadáva jaké znamenie? Ameň vám hovorím, že tomuto po­koleniu nebude dané znamenie. 13 A zanechajúc ich tam vošiel zase do lode a od­išiel na druhú stranu. 14 A za­bud­li vziať chleba a krome jed­ného chleba ne­mali viacej so sebou na lodi.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

13 A zanechajúc ich tam vošiel zase do lode a od­išiel na druhú stranu.

Evanjelický

13 A opus­tiac ich, zase vstúpil na loď a pre­plavil sa na druhú stranu.

Ekumenický

13 Nechal ich, znova na­stúpil na loď a pre­plavil sa na druhý breh.

Bible21

13 Opustil je, na­stou­pil zase do lodi a odplul na druhou stranu.

RoháčekMarek8,13