RoháčekMarek5,8

Marek 5:8

Evanjelium podľa Mareka

Lebo mu hovoril: Vy­j­di z človeka, nečis­tý duchu!


Verš v kontexte

7 a skrík­nuc velikým hlasom po­vedal: Čo mám s tebou, Ježišu, Synu Naj­vyššieho Boha! Za­väzujem ťa prísahou na Boha, aby si ma ne­trápil! 8 Lebo mu hovoril: Vy­j­di z človeka, nečis­tý duchu! 9 A pýtal sa ho: Jako ti je meno? A po­vedal mu: Legi­on mi je meno, lebo nás je mnoho.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo mu hovoril: Vy­j­di z človeka, nečis­tý duchu!

Evanjelický

8 (Ježiš) mu totiž po­vedal: Duch nečis­tý, vy­j­di z toho človeka!

Ekumenický

8 Ježiš mu totiž pri­kazoval: Nečis­tý duch, vy­j­di z tohto človeka!

Bible21

8 (Ježíš mu to­tiž ře­kl: „Vyjdi z toho člověka, nečis­tý duchu!“)

RoháčekMarek5,8