RoháčekMarek5,7

Marek 5:7

Evanjelium podľa Mareka

a skrík­nuc velikým hlasom po­vedal: Čo mám s tebou, Ježišu, Synu Naj­vyššieho Boha! Za­väzujem ťa prísahou na Boha, aby si ma ne­trápil!


Verš v kontexte

6 A keď uvidel Ježiša zďaleka, bežal a po­klonil sa mu 7 a skrík­nuc velikým hlasom po­vedal: Čo mám s tebou, Ježišu, Synu Naj­vyššieho Boha! Za­väzujem ťa prísahou na Boha, aby si ma ne­trápil! 8 Lebo mu hovoril: Vy­j­di z človeka, nečis­tý duchu!

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 a skrík­nuc velikým hlasom po­vedal: Čo mám s tebou, Ježišu, Synu Naj­vyššieho Boha! Za­väzujem ťa prísahou na Boha, aby si ma ne­trápil!

Evanjelický

7 po­tom skríkol sil­ným hlasom: Čo Ťa do mňa, Ježiš, Syn naj­vyššieho Boha? Za­klínam Ťa Bohom, ne­muč ma!

Ekumenický

7 Po­tom sil­ným hlasom vy­kríkol: Čo ťa do mňa, Ježiš, Syn Boha, Naj­vyššieho? Za­prisahám ťa na Boha, ne­tráp ma!

Bible21

7 Hla­si­tě vy­kři­kl: „Co je ti do mě, Ježíši, Synu Nej­vyššího Bo­ha? Pro Boha tě za­přísahám, netrýzni mě!“

RoháčekMarek5,7