RoháčekMarek5,6

Marek 5:6

Evanjelium podľa Mareka

A keď uvidel Ježiša zďaleka, bežal a po­klonil sa mu


Verš v kontexte

5 A vždyc­ky, vod­ne i vnoci, bol na tamojších vrchoch a v hroboch a kričal a bil sa kameňmi. 6 A keď uvidel Ježiša zďaleka, bežal a po­klonil sa mu 7 a skrík­nuc velikým hlasom po­vedal: Čo mám s tebou, Ježišu, Synu Naj­vyššieho Boha! Za­väzujem ťa prísahou na Boha, aby si ma ne­trápil!

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

6 A keď uvidel Ježiša zďaleka, bežal a po­klonil sa mu

Evanjelický

6 Keď uvidel zďaleka Ježiša, pri­behol a hodil sa pred Ním,

Ekumenický

6 Keď z diaľky zbadal Ježiša, pri­behol a padol pred ním na zem.

Bible21

6 Jakmi­le z dálky uvi­děl Ježíše, při­běhl a padl před ním na ko­le­na.

RoháčekMarek5,6