RoháčekMarek5,4

Marek 5:4

Evanjelium podľa Mareka

pre­tože bol čas­to po­viazaný putami na nohách a reťazami a roz­tr­hal reťazi a putá polámal, a ni­kto ho ne­vládal skrotiť.


Verš v kontexte

3 ktorý to človek mal svoje obyd­lie v hroboch, a už ho ani reťazami ne­mohol ni­kto viacej po­viazať, 4 pre­tože bol čas­to po­viazaný putami na nohách a reťazami a roz­tr­hal reťazi a putá polámal, a ni­kto ho ne­vládal skrotiť. 5 A vždyc­ky, vod­ne i vnoci, bol na tamojších vrchoch a v hroboch a kričal a bil sa kameňmi.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

4 pre­tože bol čas­to po­viazaný putami na nohách a reťazami a roz­tr­hal reťazi a putá polámal, a ni­kto ho ne­vládal skrotiť.

Evanjelický

4 Čas­to ho síce sput­nali a zviazali, ale roz­tr­hal reťaze a polámal putá a ni­kto ho ne­vládal skrotiť.

Ekumenický

4 Čas­to ho síce ľudia sput­nali putami a reťazami, no on si reťaze po­stŕhal a putá roz­lámal. Nik ne­mal silu skrotiť ho.

Bible21

4 Před­tím býval často spoután okovy a řetě­zy, ale on ty řetě­zy vž­dy roz­tr­hal a okovy roz­lá­mal, takže ho nikdo ne­mohl zkro­tit.

RoháčekMarek5,4