RoháčekMarek5,35

Marek 5:35

Evanjelium podľa Mareka

A kým on ešte hovoril, tu prišli od pred­staveného synagógy a vraveli: Tvoja dcéra zomrela, načo ešte unúvaš Učiteľa?


Verš v kontexte

34 A on jej po­vedal: Dcéro, tvoja viera ťa uzdravila. Iď v po­koji a buď zdravá a pros­tá svojej choroby. 35 A kým on ešte hovoril, tu prišli od pred­staveného synagógy a vraveli: Tvoja dcéra zomrela, načo ešte unúvaš Učiteľa? 36 Ale Ježiš počujúc slovo, ktoré hovorili, hneď po­vedal pred­stavenému synagógy: Neboj sa, len ver!

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

35 A kým on ešte hovoril, tu prišli od pred­staveného synagógy a vraveli: Tvoja dcéra zomrela, načo ešte unúvaš Učiteľa?

Evanjelický

35 Ešte hovoril, keď prišli ľudia od pred­staveného synagógy so zvesťou: Už ti dcéra umrela, načo ešte obťažuješ Maj­stra?

Ekumenický

35 Kým ešte hovoril, prišli ľudia z domu pred­staveného synagógy so správou: Tvoja dcéra zo­mrela, načo ešte obťažuješ učiteľa?

Bible21

35 Ještě to ani ne­doře­kl, když přiš­li po­s­lové z domu před­sta­veného syna­go­gy se slovy: „Tvá dce­ra umře­la. Pro­č ještě ob­těžovat mistra?“

RoháčekMarek5,35