RoháčekMarek5,34

Marek 5:34

Evanjelium podľa Mareka

A on jej po­vedal: Dcéro, tvoja viera ťa uzdravila. Iď v po­koji a buď zdravá a pros­tá svojej choroby.


Verš v kontexte

33 A žena bojac a trasúc sa, lebo vedela, čo sa pri nej stalo, prišla a pad­la pred ním a po­vedala mu celú prav­du. 34 A on jej po­vedal: Dcéro, tvoja viera ťa uzdravila. Iď v po­koji a buď zdravá a pros­tá svojej choroby. 35 A kým on ešte hovoril, tu prišli od pred­staveného synagógy a vraveli: Tvoja dcéra zomrela, načo ešte unúvaš Učiteľa?

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

34 A on jej po­vedal: Dcéro, tvoja viera ťa uzdravila. Iď v po­koji a buď zdravá a pros­tá svojej choroby.

Evanjelický

34 On jej po­vedal: Dcéra, tvoja viera ťa za­chránila; choď v po­koji a buď uzdravená zo svoj­ho trápenia.

Ekumenický

34 On ju oslovil: Dcéra, tvoja viera ťa za­chránila. Choď v pokoji, buď zbavená svoj­ho trápenia.

Bible21

34 Ježíš jí od­po­věděl: „D­ce­ro, tvá ví­ra tě uz­dravi­la. Jdi v poko­ji a buď uz­dra­ve­na ze svého trápení.“

RoháčekMarek5,34