RoháčekMarek5,33

Marek 5:33

Evanjelium podľa Mareka

A žena bojac a trasúc sa, lebo vedela, čo sa pri nej stalo, prišla a pad­la pred ním a po­vedala mu celú prav­du.


Verš v kontexte

32 Ale on sa ohliadal do­okola, aby videl tú, ktorá to urobila. 33 A žena bojac a trasúc sa, lebo vedela, čo sa pri nej stalo, prišla a pad­la pred ním a po­vedala mu celú prav­du. 34 A on jej po­vedal: Dcéro, tvoja viera ťa uzdravila. Iď v po­koji a buď zdravá a pros­tá svojej choroby.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

33 A žena bojac a trasúc sa, lebo vedela, čo sa pri nej stalo, prišla a pad­la pred ním a po­vedala mu celú prav­du.

Evanjelický

33 No žena, ktorá vedela, čo sa s ňou stalo, pre­strašená a trasúc sa pri­stúpila, pad­la pred Ním a po­vedala Mu celú prav­du.

Ekumenický

33 Žena vedela, čo sa s ňou stalo; ustrašená a rozo­chvená prišla bližšie, hodila sa pred ním na kolená a roz­povedala celú prav­du.

Bible21

33 Když ta že­na po­zna­la, co se s ní stalo, přistou­pi­la, v po­svátné úctě před ním padla na ko­le­na a po­vědě­la mu ce­lou prav­du.

RoháčekMarek5,33