RoháčekMarek5,32

Marek 5:32

Evanjelium podľa Mareka

Ale on sa ohliadal do­okola, aby videl tú, ktorá to urobila.


Verš v kontexte

31 A jeho učeníci mu vraveli: Vidíš, že ťa zá­stup tlačí zo všet­kých strán, a hovoríš: Kto sa ma dot­knul? 32 Ale on sa ohliadal do­okola, aby videl tú, ktorá to urobila. 33 A žena bojac a trasúc sa, lebo vedela, čo sa pri nej stalo, prišla a pad­la pred ním a po­vedala mu celú prav­du.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

32 Ale on sa ohliadal do­okola, aby videl tú, ktorá to urobila.

Evanjelický

32 Ob­zrel sa, aby videl tú, ktorá to spravila.

Ekumenický

32 Ale on sa po­ob­zeral do­okola, aby videl tú, ktorá to urobila.

Bible21

32 On se ale roz­hlížel, aby vi­děl, kdo to udělal.

RoháčekMarek5,32