RoháčekMarek5,31

Marek 5:31

Evanjelium podľa Mareka

A jeho učeníci mu vraveli: Vidíš, že ťa zá­stup tlačí zo všet­kých strán, a hovoríš: Kto sa ma dot­knul?


Verš v kontexte

30 A Ježiš hneď po­znal v sebe, že vy­šla z neho moc, a ob­rátiac sa v zá­stupe vravel: Kto sa dot­knul mojeho rúcha? 31 A jeho učeníci mu vraveli: Vidíš, že ťa zá­stup tlačí zo všet­kých strán, a hovoríš: Kto sa ma dot­knul? 32 Ale on sa ohliadal do­okola, aby videl tú, ktorá to urobila.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

31 A jeho učeníci mu vraveli: Vidíš, že ťa zá­stup tlačí zo všet­kých strán, a hovoríš: Kto sa ma dot­knul?

Evanjelický

31 I po­vedali Mu učeníci: Vidíš, že sa zá­stup tlačí na Teba, a spytuješ sa: Kto sa ma dot­kol?

Ekumenický

31 Jeho učeníci mu po­vedali: Vidíš, že sa ľudia na teba tlačia, a ty sa ešte pýtaš: Kto sa ma dot­kol?

Bible21

31 Jeho učedníci mu řek­li: „Vi­díš, že se na tebe tlačí dav, a ptáš se: Kdo se mě dotkl?“

RoháčekMarek5,31