RoháčekMarek5,24

Marek 5:24

Evanjelium podľa Mareka

A od­išiel s ním. A išiel za ním veliký zá­stup, a tlačili ho zo všet­kých strán.


Verš v kontexte

23 a veľmi ho prosil a hovoril: Moja dcéruška skonáva: prosím, žeby si prišiel a vzložil na ňu ruky, že by bola uzdravená a žila. 24 A od­išiel s ním. A išiel za ním veliký zá­stup, a tlačili ho zo všet­kých strán. 25 Vtedy nejaká žena, ktorá bola v nemoci toku krvi dvanásť rokov

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

24 A od­išiel s ním. A išiel za ním veliký zá­stup, a tlačili ho zo všet­kých strán.

Evanjelický

24 A šiel s ním; na­sledoval Ho veľký zá­stup a tlačili Ho.

Ekumenický

24 Ježiš s ním od­išiel.

Bible21

24 A tak šel s ním. Veliký zástup šel za ním a tlači­li se na něj.

RoháčekMarek5,24