RoháčekMarek5,23

Marek 5:23

Evanjelium podľa Mareka

a veľmi ho prosil a hovoril: Moja dcéruška skonáva: prosím, žeby si prišiel a vzložil na ňu ruky, že by bola uzdravená a žila.


Verš v kontexte

22 A hľa, prišiel jeden z pred­stavených synagógy, menom Jai­rus, a keď ho videl, padol k jeho nohám 23 a veľmi ho prosil a hovoril: Moja dcéruška skonáva: prosím, žeby si prišiel a vzložil na ňu ruky, že by bola uzdravená a žila. 24 A od­išiel s ním. A išiel za ním veliký zá­stup, a tlačili ho zo všet­kých strán.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

23 a veľmi ho prosil a hovoril: Moja dcéruška skonáva: prosím, žeby si prišiel a vzložil na ňu ruky, že by bola uzdravená a žila.

Evanjelický

23 a veľmi Ho prosil: Dcéra mi umiera, príď teda, polož na ňu ruku, aby ozdravela a žila.

Ekumenický

23 a úpen­livo ho prosil: Dcér­ka mi skonáva. Poď, polož na ňu ruky, aby vy­zdravela a žila!

Bible21

23 Snažně ho pro­sil: „­Mo­je dcerka umírá! Po­jď, vlož na ni ru­ce, ať je uz­dra­vená a může žít.“

RoháčekMarek5,23