RoháčekMarek5,22

Marek 5:22

Evanjelium podľa Mareka

A hľa, prišiel jeden z pred­stavených synagógy, menom Jai­rus, a keď ho videl, padol k jeho nohám


Verš v kontexte

21 A keď sa pre­plavil Ježiš na lodi zase na druhú stranu, sišiel sa k nemu veliký zá­stup, a bol pri mori. 22 A hľa, prišiel jeden z pred­stavených synagógy, menom Jai­rus, a keď ho videl, padol k jeho nohám 23 a veľmi ho prosil a hovoril: Moja dcéruška skonáva: prosím, žeby si prišiel a vzložil na ňu ruky, že by bola uzdravená a žila.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

22 A hľa, prišiel jeden z pred­stavených synagógy, menom Jai­rus, a keď ho videl, padol k jeho nohám

Evanjelický

22 Tu prišiel jeden z pred­stavených synagógy, menom Jai­ros, a keď Ho uzrel, padol Mu k nohám

Ekumenický

22 Tu prišiel k nemu jeden z predstavených synagógy menom Jai­ros. Len čo uzrel Ježiša, padol mu k nohám

Bible21

22 Přišel k ně­mu je­den z před­sta­vených syna­go­gy jménem Jai­rus, a jakmi­le ho uvi­děl, padl mu k no­hám.

RoháčekMarek5,22