RoháčekMarek5,20

Marek 5:20

Evanjelium podľa Mareka

A od­išiel a začal hlásať v Desaťmes­tí, jaké veľké veci mu učinil Ježiš; a všet­ci sa divili.


Verš v kontexte

19 No, Ježiš ho nenechal, ale mu po­vedal: Idi do svoj­ho domu ku svojim a zves­tuj im, aké veľké veci ti učinil Pán a že sa zmiloval nad tebou. 20 A od­išiel a začal hlásať v Desaťmes­tí, jaké veľké veci mu učinil Ježiš; a všet­ci sa divili. 21 A keď sa pre­plavil Ježiš na lodi zase na druhú stranu, sišiel sa k nemu veliký zá­stup, a bol pri mori.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

20 A od­išiel a začal hlásať v Desaťmes­tí, jaké veľké veci mu učinil Ježiš; a všet­ci sa divili.

Evanjelický

20 A on od­išiel a začal roz­hlasovať po Desaťmes­tí, čo veľké mu urobil Ježiš; a všet­ci sa divili.

Ekumenický

20 Nato od­išiel a začal v Desaťmestí roz­hlasovať, aké veľké veci mu vy­konal Ježiš. A všet­ci sa čudovali.

Bible21

20 Ode­šel tedy a za­čal v De­kapo­li roz­hlašovat, co všech­no pro něj Ježíš udělal. Všich­ni byli ohro­meni.

RoháčekMarek5,20