RoháčekMarek5,19

Marek 5:19

Evanjelium podľa Mareka

No, Ježiš ho nenechal, ale mu po­vedal: Idi do svoj­ho domu ku svojim a zves­tuj im, aké veľké veci ti učinil Pán a že sa zmiloval nad tebou.


Verš v kontexte

18 A keď vchádzal do lode, prosil ho ten pred­tým po­sad­lý, žeby bol s ním. 19 No, Ježiš ho nenechal, ale mu po­vedal: Idi do svoj­ho domu ku svojim a zves­tuj im, aké veľké veci ti učinil Pán a že sa zmiloval nad tebou. 20 A od­išiel a začal hlásať v Desaťmes­tí, jaké veľké veci mu učinil Ježiš; a všet­ci sa divili.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

19 No, Ježiš ho nenechal, ale mu po­vedal: Idi do svoj­ho domu ku svojim a zves­tuj im, aké veľké veci ti učinil Pán a že sa zmiloval nad tebou.

Evanjelický

19 Ježiš mu však nedovolil, ale mu riekol: Choď domov k svojim a zves­tuj im, čo ti urobil Pán, a že sa zmiloval nad tebou.

Ekumenický

19 Ježiš mu to však nedovolil, ale mu po­vedal: Choď domov k svojim a poroz­právaj im, čo všet­ko ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval.

Bible21

19 On mu to ale ne­dovo­lil. Ře­kl mu: „Jdi do­mů ke svým a vy­pravuj jim, jak ve­liké věci pro tebe udělal Pán a jak se nad te­bou slitoval.“

RoháčekMarek5,19