RoháčekMarek5,18

Marek 5:18

Evanjelium podľa Mareka

A keď vchádzal do lode, prosil ho ten pred­tým po­sad­lý, žeby bol s ním.


Verš v kontexte

17 A začali ho prosiť, žeby od­išiel z ich kraja. 18 A keď vchádzal do lode, prosil ho ten pred­tým po­sad­lý, žeby bol s ním. 19 No, Ježiš ho nenechal, ale mu po­vedal: Idi do svoj­ho domu ku svojim a zves­tuj im, aké veľké veci ti učinil Pán a že sa zmiloval nad tebou.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 A keď vchádzal do lode, prosil ho ten pred­tým po­sad­lý, žeby bol s ním.

Evanjelický

18 A keď vstupoval na loď, prosil Ho onen bývalý po­sad­nutý, aby mohol ísť s Ním.

Ekumenický

18 Keď na­stupoval na loď, prosil ho človek, čo bol pred­tým po­sad­nutý zlým duchom, aby mohol ísť s ním.

Bible21

18 Když pak na­stu­po­val na loď, žádal ho ten, který býval po­se­dlý, aby s ním mohl zůstat.

RoháčekMarek5,18