RoháčekMarek5,16

Marek 5:16

Evanjelium podľa Mareka

A tí, ktorí to videli, rozp­rávali im, ako sa to stalo tomu po­sad­lému, aj o tých sviniach.


Verš v kontexte

15 A prišli k Ježišovi a videli po­sad­lého, že sedí a je od­iaty a má zdravý roz­um, ten ktorý to bol mal ten legi­on, a báli sa. 16 A tí, ktorí to videli, rozp­rávali im, ako sa to stalo tomu po­sad­lému, aj o tých sviniach. 17 A začali ho prosiť, žeby od­išiel z ich kraja.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

16 A tí, ktorí to videli, rozp­rávali im, ako sa to stalo tomu po­sad­lému, aj o tých sviniach.

Evanjelický

16 Tu im očití sved­kovia rozp­rávali, ako to bolo s tým po­sad­nutým a so sviňami.

Ekumenický

16 Očití sved­kovia im rozp­rávali, čo sa stalo s posadnutým i so sviňami.

Bible21

16 Jakmi­le jim oči­tí svěd­kové vy­líči­li, jak to bylo s tím po­se­dlým a s tě­mi pra­sa­ty,

RoháčekMarek5,16