RoháčekMarek5,15

Marek 5:15

Evanjelium podľa Mareka

A prišli k Ježišovi a videli po­sad­lého, že sedí a je od­iaty a má zdravý roz­um, ten ktorý to bol mal ten legi­on, a báli sa.


Verš v kontexte

14 A tí, ktorí ich pás­li, utiek­li a oznámili to v mes­te i v domoch v poli. A vy­šli vidieť, čo sa to stalo. 15 A prišli k Ježišovi a videli po­sad­lého, že sedí a je od­iaty a má zdravý roz­um, ten ktorý to bol mal ten legi­on, a báli sa. 16 A tí, ktorí to videli, rozp­rávali im, ako sa to stalo tomu po­sad­lému, aj o tých sviniach.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

15 A prišli k Ježišovi a videli po­sad­lého, že sedí a je od­iaty a má zdravý roz­um, ten ktorý to bol mal ten legi­on, a báli sa.

Evanjelický

15 A príduc k Ježišovi, videli démonom po­sad­nutého, ktorý mal Légiu, sedieť ob­lečeného a pri roz­ume, i preľak­li sa.

Ekumenický

15 Keď prišli k Ježišovi a zbadali, že muž, ktorý bol po­sad­nutý zlým duchom Légia, sedí ob­lečený a je pri roz­ume, preľak­li sa.

Bible21

15 Když přiš­li k Ježíšovi a vi­dě­li to­ho, který býval po­se­dlý tou Legií, jak tam sedí ob­lečen a při zdravém ro­zu­mu, do­sta­li strach.

RoháčekMarek5,15