RoháčekMarek5,14

Marek 5:14

Evanjelium podľa Mareka

A tí, ktorí ich pás­li, utiek­li a oznámili to v mes­te i v domoch v poli. A vy­šli vidieť, čo sa to stalo.


Verš v kontexte

13 A Ježiš im hneď do­volil. Vtedy vy­šli nečis­tí duchovia a vošli do svíň, a stádo sa srútilo dolu úbočím do mora, a bolo ich okolo dvoch tisícov, a po­topily sa v mori. 14 A tí, ktorí ich pás­li, utiek­li a oznámili to v mes­te i v domoch v poli. A vy­šli vidieť, čo sa to stalo. 15 A prišli k Ježišovi a videli po­sad­lého, že sedí a je od­iaty a má zdravý roz­um, ten ktorý to bol mal ten legi­on, a báli sa.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 A tí, ktorí ich pás­li, utiek­li a oznámili to v mes­te i v domoch v poli. A vy­šli vidieť, čo sa to stalo.

Evanjelický

14 Pas­tieri však utiek­li a vy­rozp­rávali to po mes­te i po osadách; a ľudia vy­šli po­zrieť, čo sa stalo.

Ekumenický

14 Pas­tieri sa roz­utekali a prinies­li o tom správu do mes­ta a do osád. Ľudia sa zbeh­li po­zrieť, čo sa stalo.

Bible21

14 Pasáci teh­dy utek­li a roz­hlási­li to ve městě i na ven­kově. Li­dé se šli podívat, co se to stalo.

RoháčekMarek5,14