RoháčekMarek5,13

Marek 5:13

Evanjelium podľa Mareka

A Ježiš im hneď do­volil. Vtedy vy­šli nečis­tí duchovia a vošli do svíň, a stádo sa srútilo dolu úbočím do mora, a bolo ich okolo dvoch tisícov, a po­topily sa v mori.


Verš v kontexte

12 A prosili ho všet­ci tí démoni a hovorili: Pošli nás do tých svíň, aby sme vošli do nich. 13 A Ježiš im hneď do­volil. Vtedy vy­šli nečis­tí duchovia a vošli do svíň, a stádo sa srútilo dolu úbočím do mora, a bolo ich okolo dvoch tisícov, a po­topily sa v mori. 14 A tí, ktorí ich pás­li, utiek­li a oznámili to v mes­te i v domoch v poli. A vy­šli vidieť, čo sa to stalo.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

13 A Ježiš im hneď do­volil. Vtedy vy­šli nečis­tí duchovia a vošli do svíň, a stádo sa srútilo dolu úbočím do mora, a bolo ich okolo dvoch tisícov, a po­topily sa v mori.

Evanjelický

13 A po­volil im. Vy­šli teda nečis­tí duchovia a vošli do svíň; i rútila sa asi dvoj­tisícová črieda svahom do mora a po­topila sa v mori.

Ekumenický

13 A do­volil im to. Nečis­tí duchovia vy­šli a vošli do svíň. Črieda — asi dvetisíc kusov — sa rútila úbočím do mora a utopila sa v mori.

Bible21

13 Ježíš jim to po­vo­lil, a tak ti nečis­tí du­chové vy­š­li a vstou­pi­li do pra­sat. Asi dvou­tisícové stádo se jich pak roz­běh­lo ze srá­zu do­lů do je­ze­ra, kde uto­nulo.

RoháčekMarek5,13