RoháčekMarek5,12

Marek 5:12

Evanjelium podľa Mareka

A prosili ho všet­ci tí démoni a hovorili: Pošli nás do tých svíň, aby sme vošli do nich.


Verš v kontexte

11 A bolo tam na svahu vr­chu veliké stádo svíň, pasúce sa. 12 A prosili ho všet­ci tí démoni a hovorili: Pošli nás do tých svíň, aby sme vošli do nich. 13 A Ježiš im hneď do­volil. Vtedy vy­šli nečis­tí duchovia a vošli do svíň, a stádo sa srútilo dolu úbočím do mora, a bolo ich okolo dvoch tisícov, a po­topily sa v mori.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 A prosili ho všet­ci tí démoni a hovorili: Pošli nás do tých svíň, aby sme vošli do nich.

Evanjelický

12 I prosili Ho [duchovia]: Pošli nás do svíň, aby sme vošli do nich.

Ekumenický

12 Zlí duchovia ho prosili: Pošli nás do svíň, nech voj­deme do nich!

Bible21

12 Dé­mo­ni ho pro­to pro­si­li: „Pu­sť nás do těch pra­sat, ať ve­jde­me do nich!“

RoháčekMarek5,12