RoháčekMarek5,11

Marek 5:11

Evanjelium podľa Mareka

A bolo tam na svahu vr­chu veliké stádo svíň, pasúce sa.


Verš v kontexte

10 A veľmi ho prosil, žeby ich ne­posielal preč z toho kraja. 11 A bolo tam na svahu vr­chu veliké stádo svíň, pasúce sa. 12 A prosili ho všet­ci tí démoni a hovorili: Pošli nás do tých svíň, aby sme vošli do nich.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 A bolo tam na svahu vr­chu veliké stádo svíň, pasúce sa.

Evanjelický

11 Pás­la sa tam na svahu vr­chu veľká črieda svíň.

Ekumenický

11 Na úpätí hory sa pás­la veľká črieda svíň.

Bible21

11 Na ú­bočí hory se tam pás­lo ve­liké stádo pra­sat.

RoháčekMarek5,11