RoháčekMarek5,10

Marek 5:10

Evanjelium podľa Mareka

A veľmi ho prosil, žeby ich ne­posielal preč z toho kraja.


Verš v kontexte

9 A pýtal sa ho: Jako ti je meno? A po­vedal mu: Legi­on mi je meno, lebo nás je mnoho. 10 A veľmi ho prosil, žeby ich ne­posielal preč z toho kraja. 11 A bolo tam na svahu vr­chu veliké stádo svíň, pasúce sa.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

10 A veľmi ho prosil, žeby ich ne­posielal preč z toho kraja.

Evanjelický

10 A veľmi Ho prosil, aby ich ne­vyháňal z krajiny.

Ekumenický

10 A úpen­livo ho prosil, aby ich z toho kraja ne­posielal preč.

Bible21

10 A ve­lice ho pro­sil, ať je ne­vy­hání z toho kraje.

RoháčekMarek5,10