RoháčekMarek3,23

Marek 3:23

Evanjelium podľa Mareka

A pri­volajúc si ich hovoril im v podoben­stvách: Ako môže satan vy­háňať satana?


Verš v kontexte

22 A zákon­níci, ktorí boli prišli dolu od Jeruzalema, hovorili, že má Bel­zebúba a že kniežaťom nad démonami vy­háňa démonov. 23 A pri­volajúc si ich hovoril im v podoben­stvách: Ako môže satan vy­háňať satana? 24 A jest­li sa kráľov­stvo ro­z­dvojí samo proti sebe, to kráľov­stvo ne­môže ob­stáť.

späť na Marek, 3

Príbuzné preklady Roháček

23 A pri­volajúc si ich hovoril im v podoben­stvách: Ako môže satan vy­háňať satana?

Evanjelický

23 Za­volal si ich vtedy a hovoril im v podoben­stvách: Ako môže satan vy­háňať satana?

Ekumenický

23 Za­volal ich k sebe a hovoril im v podobenstvách: Ako môže satan vy­háňať satana?

Bible21

23 Za­vo­lal je tedy a mlu­vil k nim v podo­ben­stvích: „Jak může sa­tan vy­mítat sa­ta­na?

RoháčekMarek3,23