RoháčekMarek3,22

Marek 3:22

Evanjelium podľa Mareka

A zákon­níci, ktorí boli prišli dolu od Jeruzalema, hovorili, že má Bel­zebúba a že kniežaťom nad démonami vy­háňa démonov.


Verš v kontexte

21 A keď počuli o tom jeho príbuz­ní, išli, aby ho chytili, lebo vraveli, že pošiel z roz­umu. 22 A zákon­níci, ktorí boli prišli dolu od Jeruzalema, hovorili, že má Bel­zebúba a že kniežaťom nad démonami vy­háňa démonov. 23 A pri­volajúc si ich hovoril im v podoben­stvách: Ako môže satan vy­háňať satana?

späť na Marek, 3

Príbuzné preklady Roháček

22 A zákon­níci, ktorí boli prišli dolu od Jeruzalema, hovorili, že má Bel­zebúba a že kniežaťom nad démonami vy­háňa démonov.

Evanjelický

22 Ale zákon­níci, ktorí prišli z Jeruzalema, hovorili, že má Bel­zebuba a že kniežaťom démonov vy­háňa démonov.

Ekumenický

22 Zákon­níci, ktorí zišli z Jeruzalema, tvr­dili: Je po­sad­nutý Bel­zebulom a mocou vlád­cu zlých duchov vy­háňa zlých duchov.

Bible21

22 Znal­ci Písma, kteří přiš­li z Je­ruzalé­ma, říka­li, že má Belzeb­u­ba a že vy­mítá dé­mo­ny knížetem dé­monů.

RoháčekMarek3,22