RoháčekMarek15,7

Marek 15:7

Evanjelium podľa Mareka

A bol v­tedy uväznený ten tak zvaný Barabáš s inými povstalcami, ktorí v po­vs­taní spáchali vraždu.


Verš v kontexte

6 A na sviatok im pre­púšťaval jed­ného väzňa, ktorého si žiadali. 7 A bol v­tedy uväznený ten tak zvaný Barabáš s inými povstalcami, ktorí v po­vs­taní spáchali vraždu. 8 A zá­stup zvolal a začal si žiadať urobiť im, ako im vždyc­ky robieval.

späť na Marek, 15

Príbuzné preklady Roháček

7 A bol v­tedy uväznený ten tak zvaný Barabáš s inými povstalcami, ktorí v po­vs­taní spáchali vraždu.

Evanjelický

7 Práve bol väz­nený akýsi Barab­báš s po­vs­tal­cami, ktorí sa pri vzbure do­pus­tili vraždy.

Ekumenický

7 S povstalcami, ktorí sa pri vzbure do­pus­tili vraždy, bol vo väzení muž menom Barab­báš.

Bible21

7 Teh­dy byl spo­lu s jiný­mi vzbouřen­ci, kteří při vzpouře spá­cha­li vraž­du, uvězněn je­den muž jménem Ba­rabáš.

RoháčekMarek15,7