RoháčekMarek15,41

Marek 15:41

Evanjelium podľa Mareka

ktoré aj vtedy, keď bol v Galilei, chodily za ním a po­sluhovaly mu, a mnohé iné, ktoré s ním boly prišly hore do Jeruzalema.


Verš v kontexte

40 A boly tam aj ženy, ktoré sa dívaly zďaleka, medzi ktorými bola Mária Mag­daléna a Mária Jakoba Malého a Jozesova mat­ka a Salóme, 41 ktoré aj vtedy, keď bol v Galilei, chodily za ním a po­sluhovaly mu, a mnohé iné, ktoré s ním boly prišly hore do Jeruzalema. 42 A keď už bol večer, pre­tože bol deň pri­pravovania, to jest deň pred sobotou,

späť na Marek, 15

Príbuzné preklady Roháček

41 ktoré aj vtedy, keď bol v Galilei, chodily za ním a po­sluhovaly mu, a mnohé iné, ktoré s ním boly prišly hore do Jeruzalema.

Evanjelický

41 ktoré Ho na­sledovali a po­sluhovali Mu, keď bol v Galilei, a mnohé iné, ktoré prišli s Ním do Jeruzalema.

Ekumenický

41 Keď sa zvečerilo a bol príp­rav­ný deň pred sobotou,

Bible21

41 Ty ho následovaly a slouži­ly mu, když byl ještě v Ga­li­le­ji, a spo­lu s mno­ha další­mi s ním přišly do Je­ruzalé­ma.