RoháčekMarek15,39

Marek 15:39

Evanjelium podľa Mareka

A keď videl cen­túri­on, stotník, ktorý tam stál na­proti ne­mu, že tak vy­krík­nuc vy­pus­til dušu, po­vedal: Ten­to človek bol na­ozaj Syn Boží.


Verš v kontexte

38 A opona chrámu sa roz­trh­la na dvoje od hora až dolu. 39 A keď videl cen­túri­on, stotník, ktorý tam stál na­proti ne­mu, že tak vy­krík­nuc vy­pus­til dušu, po­vedal: Ten­to človek bol na­ozaj Syn Boží. 40 A boly tam aj ženy, ktoré sa dívaly zďaleka, medzi ktorými bola Mária Mag­daléna a Mária Jakoba Malého a Jozesova mat­ka a Salóme,

späť na Marek, 15

Príbuzné preklady Roháček

39 A keď videl cen­túri­on, stotník, ktorý tam stál na­proti ne­mu, že tak vy­krík­nuc vy­pus­til dušu, po­vedal: Ten­to človek bol na­ozaj Syn Boží.

Evanjelický

39 Keď stot­ník, ktorý stál na­proti Ne­mu, videl, že tak­to do­konal, po­vedal: Ten­to človek bol na­ozaj Syn Boží!

Ekumenický

39 Zo­bďaleč sa dívali ženy, medzi nimi Mária Mag­daléna, Mária, mat­ka Jakuba mladšieho a Jozesa, ako aj Salomé.

Bible21

39 Když setník, který stál pro­ti ně­mu, uvi­děl, jak do­dý­chal, ře­kl: „­Ten člověk byl oprav­du Boží Syn!“