RoháčekMarek15,38

Marek 15:38

Evanjelium podľa Mareka

A opona chrámu sa roz­trh­la na dvoje od hora až dolu.


Verš v kontexte

37 Ale Ježiš zvolajúc velikým hlasom vy­pus­til dušu. 38 A opona chrámu sa roz­trh­la na dvoje od hora až dolu. 39 A keď videl cen­túri­on, stotník, ktorý tam stál na­proti ne­mu, že tak vy­krík­nuc vy­pus­til dušu, po­vedal: Ten­to človek bol na­ozaj Syn Boží.

späť na Marek, 15

Príbuzné preklady Roháček

38 A opona chrámu sa roz­trh­la na dvoje od hora až dolu.

Evanjelický

38 A chrámová opona sa roz­trh­la na dvoje od vr­chu až do spod­ku.

Ekumenický

38 A keď stot­ník, ktorý stál neďaleko, videl, ako do­dýchal, vy­hlásil: Ten­to človek bol určite Boží Syn!

Bible21

38 Chrá­mová opo­na se roz­trh­la ved­ví od­sho­ra až do­lů.