RoháčekMarek15,14

Marek 15:14

Evanjelium podľa Mareka

A Pilát im vravel: A čože urobil zlého? Ale oni ešte väčšmi kričali: Ukrižuj ho!


Verš v kontexte

13 A oni opät skrík­li: Ukrižuj ho! 14 A Pilát im vravel: A čože urobil zlého? Ale oni ešte väčšmi kričali: Ukrižuj ho! 15 Vtedy Pilát chcúc učiniť zá­stupu za­dosť pre­pus­til im Barabáša a Ježiša zbičoval a vy­dal, aby bol ukrižovaný.

späť na Marek, 15

Príbuzné preklady Roháček

14 A Pilát im vravel: A čože urobil zlého? Ale oni ešte väčšmi kričali: Ukrižuj ho!

Evanjelický

14 Pilát sa ich spýtal: A čo zlé urobil? Ale oni ešte väčšmi kričali: Ukrižuj Ho!

Ekumenický

14 Pilát im po­vedal: Čo zlého urobil? Oni však ešte hlas­nejšie kričali: Ukrižuj ho!

Bible21

14 „Co udělal zlého?“ ptal se Pilát. Oni však křiče­li ještě víc: „Ukřižuj ho!“