RoháčekMarek14,36

Marek 14:36

Evanjelium podľa Mareka

A hovoril: Ab­ba, Otče, tebe je všet­ko možné, od­nes odo mňa ten­to kalich! Ale však nie to, čo ja chcem, ale čo ty.


Verš v kontexte

35 A po­odíduc trochu do­predu pad­nul na zem a mod­lil sa, žeby, ak je v­raj možné, od­išla od neho tá hodina. 36 A hovoril: Ab­ba, Otče, tebe je všet­ko možné, od­nes odo mňa ten­to kalich! Ale však nie to, čo ja chcem, ale čo ty. 37 Po­tom prišiel a našiel ich spať. A po­vedal Pet­rovi: Šimone, spíš? Či si ne­vládal bdieť jed­nu hodinu?

späť na Marek, 14

Príbuzné preklady Roháček

36 A hovoril: Ab­ba, Otče, tebe je všet­ko možné, od­nes odo mňa ten­to kalich! Ale však nie to, čo ja chcem, ale čo ty.

Evanjelický

36 A hovoril: Ab­ba, Otče, Tebe je všet­ko možné; od­vráť odo mňa ten­to kalich; avšak nie, čo ja chcem, ale čo Ty.

Ekumenický

36 Hovoril: Ab­ba, Otče, tebe je všet­ko možné! Vez­mi odo mňa ten­to kalich. No nie ako ja chcem, ale ako chceš ty.

Bible21

36 Teh­dy ře­kl: „Ab­ba, Otče, pro tebe je možné všech­no. Ode­jmi ode mě ten­to ka­lich! Ať se však ne­stane má vůle, ale tvá.“