RoháčekMarek10,9

Marek 10:9

Evanjelium podľa Mareka

Čo tedy Bôh spojil, človek nech neroz­lučuje!


Verš v kontexte

8 A tí dvaja budú jed­no telo, takže už nie sú dvoje, ale jed­no telo. 9 Čo tedy Bôh spojil, človek nech neroz­lučuje! 10 Po­tom v dome sa ho zase opýtali jeho učeníci o tej veci.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

9 Čo tedy Bôh spojil, človek nech neroz­lučuje!

Evanjelický

9 Čo teda Boh spojil, človek neroz­lučuj!

Ekumenický

9 Čo teda Boh spojil, človek nech neroz­lučuje.

Bible21

9 Co Bůh spo­jil, ať člověk nerozděluje.“

RoháčekMarek10,9