RoháčekMarek10,8

Marek 10:8

Evanjelium podľa Mareka

A tí dvaja budú jed­no telo, takže už nie sú dvoje, ale jed­no telo.


Verš v kontexte

7 Pre­to opus­tí človek svoj­ho otca i mať a bude sa pri­dŕžať svojej ženy. 8 A tí dvaja budú jed­no telo, takže už nie sú dvoje, ale jed­no telo. 9 Čo tedy Bôh spojil, človek nech neroz­lučuje!

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

8 A tí dvaja budú jed­no telo, takže už nie sú dvoje, ale jed­no telo.

Evanjelický

8 a budú dvaja jed­no telo; takže už nie sú dve telá, ale jed­no.

Ekumenický

8 a dvaja budú jed­no telo. Takže po­tom už nie sú dvaja, ale jed­no telo.

Bible21

8 a ti dva bu­dou jedno tělo.‘ A tak už nejsou dva, ale jedno tělo.

RoháčekMarek10,8