RoháčekMarek10,52

Marek 10:52

Evanjelium podľa Mareka

Vtedy mu po­vedal Ježiš: Iď, tvoja viera ťa uzdravila! A hneď pre­zrel a išiel tou cestou za Ježišom.


Verš v kontexte

50 A on od­hodiac svoj plášť vy­skočil a išiel k Ježišovi. 51 A Ježiš od­povedal a riekol mu: Čo chceš, aby som ti učinil? A slepý mu po­vedal: Rab­búni, žeby som videl. 52 Vtedy mu po­vedal Ježiš: Iď, tvoja viera ťa uzdravila! A hneď pre­zrel a išiel tou cestou za Ježišom.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

52 Vtedy mu po­vedal Ježiš: Iď, tvoja viera ťa uzdravila! A hneď pre­zrel a išiel tou cestou za Ježišom.

Evanjelický

52 Riekol mu Ježiš: Choď, tvoja viera ťa uzdravila. A (slepý) hneď videl a na­sledoval Ho na ces­te.

Ekumenický

52 Tu mu Ježiš po­vedal: Choď, tvoja viera ťa uzdravila! A slepý hneď videl a šiel po ces­te za ním.

Bible21

52 Ježíš mu ře­kl: „Jdi, tvá ví­ra tě uzdravila.“ A on hned pro­hlé­dl a následoval ho na cestě.