RoháčekMarek10,51

Marek 10:51

Evanjelium podľa Mareka

A Ježiš od­povedal a riekol mu: Čo chceš, aby som ti učinil? A slepý mu po­vedal: Rab­búni, žeby som videl.


Verš v kontexte

50 A on od­hodiac svoj plášť vy­skočil a išiel k Ježišovi. 51 A Ježiš od­povedal a riekol mu: Čo chceš, aby som ti učinil? A slepý mu po­vedal: Rab­búni, žeby som videl. 52 Vtedy mu po­vedal Ježiš: Iď, tvoja viera ťa uzdravila! A hneď pre­zrel a išiel tou cestou za Ježišom.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

51 A Ježiš od­povedal a riekol mu: Čo chceš, aby som ti učinil? A slepý mu po­vedal: Rab­búni, žeby som videl.

Evanjelický

51 I oslovil ho Ježiš: Čo chceš, aby som ti urobil? A slepec od­povedal: Maj­stre môj, nech vidím!

Ekumenický

51 Ježiš sa ho spýtal: Čo chceš, aby som ti urobil? Slepec mu po­vedal: Rab­búni, aby som videl.

Bible21

51 Ježíš se ho ze­ptal: „Co mám pro tebe udělat?“ „Rabboni, ať vidím!“ od­po­věděl slepec.