RoháčekMarek10,40

Marek 10:40

Evanjelium podľa Mareka

ale dať sedieť po mojom pravom alebo po mojom ľavom boku nie je mojou vecou, ale to bude dané tým, ktorým je to pri­pravené.


Verš v kontexte

39 A oni mu po­vedali: Môžeme. A Ježiš im riekol: Kalich, prav­da, ktorý ja pijem, piť budete, i krs­tom, ktorým sa ja krs­tím, po­krs­tení budete; 40 ale dať sedieť po mojom pravom alebo po mojom ľavom boku nie je mojou vecou, ale to bude dané tým, ktorým je to pri­pravené. 41 Keď to počuli tí desiati, začali sa mr­zieť na Jakoba a na Jána.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

40 ale dať sedieť po mojom pravom alebo po mojom ľavom boku nie je mojou vecou, ale to bude dané tým, ktorým je to pri­pravené.

Evanjelický

40 ale dať vám, aby ste mi sedeli na pravici alebo ľavici, nie je mojou vecou, to (sa do­stane) tým, ktorým je pri­pravené.

Ekumenický

40 Ale dať sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nie je mojou vecou. Tie mies­ta pat­ria tým, pre ktorých boli pri­pravené.

Bible21

40 Dát vám sedět po mé pravici nebo levici však není na mně. To místo patří těm, pro něž je připraveno.“