RoháčekMarek10,4

Marek 10:4

Evanjelium podľa Mareka

A oni po­vedali: Mojžiš do­volil na­písať roz­vod­ný list a pre­pus­tiť.


Verš v kontexte

3 A on od­povedal a riekol im: Čo vám pri­kázal Mojžiš? 4 A oni po­vedali: Mojžiš do­volil na­písať roz­vod­ný list a pre­pus­tiť. 5 A Ježiš od­povedal a riekol im: Pre tvrdo­sť vášho srd­ca vám na­písal to pri­kázanie,

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

4 A oni po­vedali: Mojžiš do­volil na­písať roz­vod­ný list a pre­pus­tiť.

Evanjelický

4 A oni po­vedali: Mojžiš do­volil na­písať priepust­ný list a pre­pus­tiť ju.

Ekumenický

4 Od­povedali: Mojžiš do­volil na­písať pre­púšťací list a pre­pus­tiť ju.

Bible21

4 „­Mo­jžíš nám dovo­lil na­psat roz­lu­kový list a za­pu­dit ji,“ od­po­vědě­li.

RoháčekMarek10,4