RoháčekMarek10,38

Marek 10:38

Evanjelium podľa Mareka

Ale Ježiš im riekol: Ne­viete, čo si prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý ja pijem, a po­krs­tiť sa krs­tom, ktorým sa ja krs­tím?


Verš v kontexte

37 A oni mu po­vedali: Daj nám, aby sme jeden po tvojom pravom a druhý po tvojom ľavom boku sedeli v tvojej sláve. 38 Ale Ježiš im riekol: Ne­viete, čo si prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý ja pijem, a po­krs­tiť sa krs­tom, ktorým sa ja krs­tím? 39 A oni mu po­vedali: Môžeme. A Ježiš im riekol: Kalich, prav­da, ktorý ja pijem, piť budete, i krs­tom, ktorým sa ja krs­tím, po­krs­tení budete;

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

38 Ale Ježiš im riekol: Ne­viete, čo si prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý ja pijem, a po­krs­tiť sa krs­tom, ktorým sa ja krs­tím?

Evanjelický

38 Ale Ježiš im riekol: Ne­viete, čo prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť po­krs­tení krs­tom, ktorým som ja po­krs­tený?

Ekumenický

38 No on im po­vedal: Ne­viete, čo si žiadate. Môžete piť z kalicha, z ktorého ja pijem, alebo byť po­krs­tení krs­tom, ktorým som ja po­krs­tený?

Bible21

38 „Ne­ví­te, o co prosíte,“ ře­kl jim na to Ježíš. „Můžete snad pít ka­lich, který pi­ji, a pod­stou­pit křest, který podstupuji?“