RoháčekMarek10,28

Marek 10:28

Evanjelium podľa Mareka

Vtedy mu začal hovoriť Peter: Hľa, my sme opus­tili všet­ko a išli sme za tebou -.


Verš v kontexte

27 A Ježiš po­zrel na nich a po­vedal: U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha, lebo u Boha je všet­ko možné. 28 Vtedy mu začal hovoriť Peter: Hľa, my sme opus­tili všet­ko a išli sme za tebou -. 29 A Ježiš od­povedal a riekol: Ameň vám hovorím, že nieto ni­koho, kto opus­til dom alebo bratov alebo ses­try alebo otca alebo mať alebo ženu alebo deti alebo polia pre mňa a p­re evanjelium,

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

28 Vtedy mu začal hovoriť Peter: Hľa, my sme opus­tili všet­ko a išli sme za tebou -.

Evanjelický

28 Tu pre­hovoril Peter: Aj­hľa, my sme všet­ko opus­tili a na­sledovali sme Ťa!

Ekumenický

28 Tu sa oz­val Peter: Po­zri, my sme opus­tili všet­ko a na­sledovali sme ťa.

Bible21

28 „­Podívej se,“ ozval se Petr, „my jsme všech­no opusti­li a šli jsme za tebou.“