RoháčekMarek1,6

Marek 1:6

Evanjelium podľa Mareka

A Ján bol od­iaty veľb­lúďou sr­sťou a okolo svojich bedier mal kožený opasok a jedol kobyl­ky a poľný med.


Verš v kontexte

5 A vy­chádzala k nemu celá krajina Jud­ská i Jeruzalemänia, a všet­ci boli krs­tení od neho v rieke Jor­dáne vy­znávajúc svoje hriechy. 6 A Ján bol od­iaty veľb­lúďou sr­sťou a okolo svojich bedier mal kožený opasok a jedol kobyl­ky a poľný med. 7 A kázal a hovoril: Ide za mnou sil­nejší odo mňa, ktorému nie som hoden zo­hnúť sa roz­viazať remienok na jeho obuvi.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A Ján bol od­iaty veľb­lúďou sr­sťou a okolo svojich bedier mal kožený opasok a jedol kobyl­ky a poľný med.

Evanjelický

6 Ján mal odev z ťavej srs­ti, okolo bedier kožený opasok a jedával kobyl­ky a poľný med.

Ekumenický

6 Ján nosil odev z ťavej srs­ti a okolo bedier kožený opasok. Živil sa kobyl­kami a poľným medom.

Bible21

6 Jan byl ob­lečen vel­bloudí srstí a koženým pá­sem ko­lem boků, jedl ko­bylky a les­ní med.

RoháčekMarek1,6