RoháčekMarek1,5

Marek 1:5

Evanjelium podľa Mareka

A vy­chádzala k nemu celá krajina Jud­ská i Jeruzalemänia, a všet­ci boli krs­tení od neho v rieke Jor­dáne vy­znávajúc svoje hriechy.


Verš v kontexte

4 Ján vy­stúpil krs­tiac na púšti a kážuc krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov. 5 A vy­chádzala k nemu celá krajina Jud­ská i Jeruzalemänia, a všet­ci boli krs­tení od neho v rieke Jor­dáne vy­znávajúc svoje hriechy. 6 A Ján bol od­iaty veľb­lúďou sr­sťou a okolo svojich bedier mal kožený opasok a jedol kobyl­ky a poľný med.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A vy­chádzala k nemu celá krajina Jud­ská i Jeruzalemänia, a všet­ci boli krs­tení od neho v rieke Jor­dáne vy­znávajúc svoje hriechy.

Evanjelický

5 Celé Jud­sko vy­chádzalo k ne­mu, aj všet­ci Jeruzalemčania; vy­znávali svoje hriechy a on ich krs­til v rieke Jor­dáne.

Ekumenický

5 Pri­chádzala celá jud­ská krajina i všet­ci Jeruzalemčania. Krs­til ich v rieke Jor­dán a oni vy­znávali svoje hriechy.

Bible21

5 Vy­cháze­la k ně­mu ce­lá jud­ská země i všich­ni Je­ruzalémští, vy­znáva­li své hří­chy a on je kř­til v ře­ce Jordán.

RoháčekMarek1,5